Publikasies

Die Aambeeld is ‘n kwartaalblad wat drie keer per jaar gratis aan die leerders gegee word. Hierin word die belangrikste nuus van die afgelope kwartaal vervat en die hele blad word deur die leerders self gedoen. Die skryfwerk en die foto’s word deur lede van die redaksie gedoen. Leerders word reeds vanaf vroeë grade gebruik om aan die koerant te werk om hulle voor te berei vir die uitdaging as hulle dit later self moet doen.

Kontakpersoon – Oupie Du Plessis – oupieduplessis@htsdrostdy.co.za