Admaths

Drostdy is die AdMaths-sentrum in Worcester. Dit word aanlyn aangebied deur mevv. Karen le Roux en Susan Lombard.

Graad 12’s

Maandae: 16:15 – 17:45

Graad 9 – 11

Dinsdae: 17:15 – 18:45

Kontak gerus vir mev. Karen le Roux vir enige verdere navrae: karenleroux@htsdrostdy.co.za

HTS Advert demo