×
000

Kontakbesonderhede

Posadres:

Privaatsak X3037
Worcester
6849

Straatadres:

Somersetstraat 40
Worcester
6850

Tel: 023 342 2320
Faks:  023 347 3996
E-pos:  admin@htsdrostdy.co.za

HTS Drostdy

Administratiewe Personeel
Bemarking
Sport
Kultuur
Ondersteuningspersoneel
D6 Connect

HTS Drostdy maak baie goed van die D6 Connect-program gebruik om aan ouers inligting deur te gee.  Hierdie program kan verniet afgelaai word op u rekenaar of selfoon.  Daarna verkyn dit as ‘n “pop-up” op u rekenaar se skerm.  Alle inligting rondom eksamen, skooltye, sportwedstrydbepalings word hier deurgegee.  Hierdie program word daagliks opgedateer om die nuutste inligting te bevat.

Die program kan afgelaai word deur die webwerf https://d6.co.za/education/products/d6-plus/d6-connect/ te besoek.