Aansoeke

HTS Drostdy Aansoekprosedure: Gr.8 2025

Vanaf 11 Maart tot 12 April kan ouers aansoek doen by https://wcedonline.westerncape.gov.za/admissions.

 • Registreer as ouer
 • Registreer u kind
 • Kies 3 skole van u keuse (HTS Drostdy as keuse 1)

Maak seker dat u die volgende dokumentasie oplaai:

 • Gesertifiseerde geboortesertifikaat of ID van leerder
 • Laaste akademiese rekord van leerder
 • Gesertifiseerde ID’s van beide biologiese ouers
 • Bewys van adres

Hierna sal HTS Drostdy met u kontak maak per e-pos (e-posadres soos ingevoer op die WKOD se blad) om ‘n kort vraelys te voltooi.

HTS Drostdy mag eers vanaf 29 Mei tot 3 Junie 2024 vir u terugvoering gee t.o.v. u aansoek.

Ouers moet dan op die WKOD se webtuiste weer die aanvaarding BEVESTIG.

Hierna begin u aanlyn aansoekprosedure op ons d6-portaal – die skakel en alle inligting sal vir u aangestuur word.

HTS Drostdy Aansoekprosedure: Gr.9-12
 • Maak vooraf seker dat u die volgende dokumente in pdf-formaat reg het om op te laai:
 • Onlangse foto van u kind (verkieslik skoolfoto of ID-foto)
 • Gesertifiseerde geboortesertifikaat of ID van leerder
 • Laaste akademiese rekord van leerder
 • Gesertifiseerde ID’s van beide biologiese ouers
 • Indien een van die biologiese ouers oorlede is, die doodsertifikaat
 • Indien ‘n ouer se inligting nie beskikbaar is nie, benodig ons asseblief ‘n polisieverklaring met ‘n verduideliking.
 • Wetlike dokumente wat voogdyskap bevestig (in geval van ‘n voog)
 • Mediesefondskaartjie (voor en agter)
HTS Advert demo