Winterskool

Hiermee nooi ons alle graad 12 leerders om deel te neem aan Drostdy se  Winterskool vir 2024.

Hierdie is ‘n geleentheid om hersiening te doen oor graad 11 werk. Die vakke waarin ons dit aanbied is almal vakke wat aan die einde van graad 12 oor graad 11 en 12 se werk eksamen skryf.

Elke leerder ontvang hersiening stof oor gr 11 en 12 werk wat baie handig gebruik kan word voor die rekord en finale eksamen.

Tye

09:00 – 16:30

Datums

Rekeningkunde

Maandag, 1 Julie 2024

RTT

Maandag, 1 Julie 2024

Fisiese Wetenskappe

Donderdag, 4 Julie en Vrydag, 5 Julie 2024

Tegniese Wiskunde

Dinsdag, 2 Julie en Woensdag, 3 Julie 2024

Wiskunde

Dinsdag, 2 Julie en Woensdag, 3 Julie 2024

Wiskundige Geletterdheid

Woensdag, 3 Julie 2024

Koste

Rekeningkunde:  R250 per leerder
RTT : R250 per leerder
Fisiese Wetenskap: R500 per leerder
Tegniese Wiskunde: R500 per leerder
Wiskunde: R500 per leerder
Wiskundige Geletterdheid: R250 per leerder

Koshuisinwoning

Leerders wat van die koshuis fasiliteite gebruik wil maak sal vir hulle etes en verblyf addisioneel moet betaal. Dorpsleerders is ook welkom om middagetes of aandetes te bespreek teen dieselfde tarief per ete.

Leerders wat toegelaat word om gedurende die Winterskool in die koshuis te bly, moet daarop let dat hulle onderhewig is aan normale koshuisreëls. Leerders wat nie die reëls nakom nie, se ouers sal geskakel word en sodanige leerders sal dan die koshuis ontruim.

HTS Advert demo