Vakkeuse

Aan alle graad 9’s en hul ouers wat vakkeuses vir graad 10 moet maak – hier is ‘n bietjie hulp. Lees gerus deur die Vakkeusegids waarin die algemene en tegniese bane verduidelik word en daar van al die onderskeie vakke ‘n deeglike oorsig is.

Graad 8 en 9

Graad 8 en 9 vorm deel van die senior fase wat reeds in graad 7 begin het. Die volgende vakke word aangebied:

Afrikaans

Huistaal

Engels

Eerste Addisionele Taal

Wiskunde
Natuurwetenskappe

In graad 9 verdeel die vak in Natuurwetenskappe en Lewenswetenskappe

Ekonomiese & Bestuurswetenskappe

Rekeningkunde vorm ‘n groot deel van die kurrikulum

Tegnologie

In Graad 9 kry leerders blootstelling aan al die praktiese vakke

Sosiale Wetenskappe

Twee afdelings: Geskiedenis en Aardrykskunde

Skeppende Kunste

Twee afdelings: Visuele Kunste en Drama

Slaagvereistes

Afrikaans

(Huistaal)

50%

Engels

(Addisionele Taal)
40%

Wiskunde

40%

3 ander vakke

40%

In oorblywende 2 vakke

30%

Mag 1 vak druip

Graad 10 – 12

In September van hul graad 9 jaar oefen leerders hulle vakkeuses uit. HTS Drostdy het een van die wydste vakkeuses in die Wes-Kaap. Daar is beide ‘n algemene en ‘n tegniese baan.

Vakkeusegids

Wanneer jy die Vakkeusegids oopmaak, sal daar op baie van die bladsye ‘n blokkie wees wat flikker wanneer jy omblaai. Elkeen van daardie blokkies bevat ‘n interaktiewe skakel na ‘n video of webblad waarmee jy bietjie meer van die vak kan leer. Jy kan ook die hele boek as pdf-dokument aflaai deur op die download opsie te kliek. Geniet dit en maak ‘n ingeligte besluit.

Kunssentrum

Kunsvakke word in die middae by die Hugo Naudé Kunssentrum geneem. Daar is egter addisionele kostes hieraan verbonde.

Visuele Kunste
(Kunssentrum)

Skilder, Teken, Fotografie

Ontwerp
(Kunssentrum)

Grafiese Ontwerp, Produkontwerp

Dramatiese Kunste
(Kunssentrum)

Addisionele Vakke 

Vakke wat as addisionele vakke geneem kan word:
Ingenieursgrafika & Ontwerp (IGO)
Toerisme (TOER) (slegs graad 11 en 12)

  • Slegs leerders met bewese, besondere akademiese prestasies sal toegelaat word om addisionele vakke te neem. So ‘n leerder moet ten minste ‘n gemiddeld van 65% handhaaf.
  • Leerders moet voldoende rede verskaf vir die neem van addisionele vakke.
  • Die Skoolgebaseerde Assesseringspan (SGAS) keur al die aansoeke.
  • ‘n Addisionele vak moet nooit ten koste van die verpligte sewe vakke geneem word nie.
  • Leerders moet die volle assesseringsprogram van die addisionele vak(ke) deurgaan.
  • Onderwysers wat wel instem, maak ‘n onderneming vir graad 10 tot 12.
  • As gevolg van die vol akademiese rooster van personeel is leerders grootliks op hulle eie aangewese vir die instudeer van die leerinhoud. Kontaksessies sal een keer ‘n week in die middae plaasvind.
  • ‘n Bedrag van R 800,00 per kwartaal, is vooruitbetaalbaar by die Algemene Kantoor. Addisionele vakke verskyn ook op die leerder se rapport.
HTS Advert demo