Innovasiesentrum

Robotika & Kodering

HTS Drostdy – Gerat vir die digitiale era – jou kind se toekoms in die kollig

Elke goeie ouer sal graag wil weet sy kind se skool is gerat vir die toekoms en doen die nodige stappe om vir sy kind kwaliteit blootstelling te bied, veral met die oorgang van laer- na hoërskool en weer van hoërskool en verder.

‘n Visionêre leierskapstyl is nodig vir die pad vorentoe

HTS Drostdy het ‘n uitstekende skoolklimaat. Dit begin wanneer jy by die skoolterrein instap: Die eerste indrukke is dié van ‘n goedgedissiplineerde leeromgewing waar ‘n gebalanseerde kind hom/haarself kan uitleef.

STEAM-vakke in die onderwys beteken daar moet by elke skool, ook HTS Drostdy, addisionele ondersteuning gebied word, ekstra klem gelê word op STEAM nl. “Science, Technology, Engineering, Art and Maths”.  Al hierdie vakke hou verband met skaars vaardighede in die beroepswêreld en met die druk wat die 4de Industriële Revolusie op die arbeidsmark gaan plaas, is dit belangrik om in die veranderende tye aanpassings en insluitings te maak soos die nuwe Innovasiesentrum.

Twee sulke visionêre leiers het by die Innovasiesentrum besoek afgelê, nl. mnre. Leon Rossouw (Kringbestuurder) en Leon Eyl (Direkteur-Generaal: Finansies – WKOD). Hier is hulle saam met mnr. Arthur Underhay.

HTS Innovasiesentrum Onderwysers

HTS Drostdy se Innovasiesentrum – anders as die gewone “one-size-fits-all”-aanslag.

GRATIS KLASSE vir alle gr. 8- en gr. 9-leerders tydens skoolure sluit in:

Kodering

 • Rekenaar-vry (Analitiese denkpatrone)
 • Scratch (Blokkodering K1)
 • Minecraft (Blokkodering K2)
 • Tynker (Blokkodering K3)
HTS Innovasiesentrum kodering

Robotika

 • We-do-Lego-2 (“Drag-n-drop”-Programmering – R1)
 • Sphero-bal (Kreatiewe blokkodeering – R2)
 • Mindstorm (Lego EV3 -Programmeerbaar/WRO-kompetisies R3)
 • Hommeltuie (Vaardig-/beroepsmoontlikhede- R4)
 • 3D-Drukker (Ontwerp/beroepsmoontlikhede- R5)
HTS Innovasiesentrum robotica

Basiese kodering word tans aan Gr. 3-leerders  in ons land aangebied.

HTS Drostdy het reeds in 2019 die belangrikheid besef om in veranderende tye eienaarskap te neem, aan te pas en daarom borgskappe verkry om reeds in Januarie 2020 af te skop met verskeie vlakke van kodering, robotika, hommeltuie, Solidworks-ontwerpkursusse en Ardiuno-programmering.

Die normale verloop van IT-klasse, waar programmering as vak aangebied word, gaan ongestoord voort.

 • Programmering: Arduino-projekte (Lynkodering/programmering)
 • Pert Elektroniese pakkette: Elektronika grondlegging

Gr. 10 – 12

Hierdie groep leerders word betrek by vaardigheidsontwikkeling op ‘n hoër vlak in die skool se onderskeie sentrums nl. IT (Inligtingstegnologie), Bou en Konstruksie, Houtbewerking, Pas-en-draaiwerk, Motorwerktuigkunde,Sweis- en metaalwerk, Kragsisteme, Elektronika en IGO (Ingenieursgrafika en -ontwerp). Hulle het gebruik van die Innovasiesentrum as addisionele blootstelling tesame met die STEAM-vakke.

Daar is heelwat leerders van verskeie laer- en hoërskole ingeskryf by die Wynland Robotika Klub (binne HTS Drostdy se Innovasiesentrum). Die klub ontvang gereeld navrae vanaf verskeie skole en individue.

Hoe balanseer HTS Drostdy die wegskaal binne die Innovasiesentrum?

Die Innovasiesentrum word ook die ITP-Lab (Ideato Project Lab) genoem – die leerder stap in met ‘n innoverende idee en uit met ‘n voltooide/3D-gedrukte projek.

Lego is ‘n wêreldleier in robotikatoestelle. Met die nodige hulp van WRO (WorldRoboticOrganisation) beoog HTS Drostdy om leerders op Nasionale en Internasionale vlak aan kompetisies te laat deelneem.

Volgens kenners kort die leerder ‘n mengsel van tegniese, akademiese (STEAM) en ondergenoemde sagte vaardighede om enige uitdaging in sy toekoms suksesvol aan te pak.

Sagte vaardighede waarmee u ook u kind kan help:

Kritiese denke
Die vermoë om om elke moontlike oplossing te ontleed en die gevolge en uitkomste van elke opsie te oorweeg m.a.w. ‘n nuuskierige kind wat gereeld vrae vra.

Analitiese denke
Redenasievermoë laat jou kind toe om analitiese en kritiese vaardighede te gebruik om patrone uit te ken en dié kennis dan te gebruik om ’n bewering te staaf  d.w.s. ‘n kind wat geleer is om sinvol te redeneer.

Probleemoplossing
Dit verwys daarna dat die kleinste hoeveelheid moeite die grootste moontlike effek kan bewerkstellig . Soms wil kinders altyd ‘n makliker opsie kies. Word daar ruimte vir mislukking en weer-probeer toegelaat?

Innovering/kreatiwiteit
Dit is die bereidwilligheid om risiko’s te neem en met kreatiewe, selfs eienaardige, idees vorendag te kom.  Jou kind moet oefen om ’n innoveerder te wees, bereid wees om te leer uit mislukkings en aan te beweeg. Intellektuele nuuskierigheid kan hom/haar hiermee help. ‘n Minder goeie idee is beter as geen idee.

Samewerking
Om as lid van ’n span met ander te kan saamwerk om sodoende ‘n gesamentlike doel te bereik. Dit geld ook binne die gesin.

Kommunikasie
Die vermoë om ingewikkelde idees oor te dra aan mense met verskillende agtergronde, ouderdomme en titels is noodsaaklik. Selfoongebruik het baie druk op goeie kommunikasie kom plaas.

Aktief luister
Dis nodig om te luister met die doel om te hoor ten einde die behoeftes van ander te begryp. Streng selfdissipline en wedersydse respek vir sy/haar eie asook ander se behoeftes.

Aanpasbaarheid
Dit behels die vermoë en buigbaarheid om vinnig kennis en nuwe vaardighede aan te leer en dan by veranderde omstandighede aan te pas.  Geen werk of skool is dieselfde nie. Dit is belangrik om vir jou kind te leer ons leef in ‘n veranderende wêreld.

Sosiale verantwoordelikheid
Leer jou kind deur konsekwent op te tree en jou waardes te handhaaf tydens jou besluitnemingsprosesse. Die skool speel ‘n toenemende rol in leerders se waardes wat hand-aan-hand met verantwoordelikhede gaan, maar dit bly ouers se voorreg om ‘n goeie voorbeeld te wees.

Balans
Passievolle, deelnemende leerders is fisies meer gesond. Daarom moet leerders deur ouers ondersteun word tydens beoefening van stokperdjies en ekstra-kurrikulêre aktiwiteite wat nie altyd prestasiegeoriënteerd is nie.

Die bogenoemde vaardighede word hoog op prys gestel binne die Innovasiesentrum.

Die Innovasiesentrum beskik oor 10 rekenaars vir Robotika, 5 rekenaars net vir Solidworks, 6 Drones, 5 Sphero- balletjies, 6 Pert Elektroniese pakkette, 2 x 3D-drukkerS, 1 Arduino-robotiese arm en 10 Lego EV3-Robotte.

Navrae kan gerig  word aan IPTlab@htsdrostdy.co.za.

Robotika Ekstraklasse vir Graad 6 – 9 leerders

Maandae

Sessie 1: 14:00 – 15:30
Sessie 2: 15:30 – 17:00

Koste:

R100 per les.
Eerste les is gratis!