Boodskap van die hoof

Eduard Conradie

Geagte besoeker

Baie welkom by die webtuiste van die Hoër Tegniese Skool Drostdy. U sal op hierdie bladsye ervaar dat Drostdy werklik ‘n unieke skool in soveel opsigte is. Eerstens is dit ‘n werklik komprehensiewe skool met een van die volledigste Tegniese bane in die land, Drostdy bied sewe van die moontlike nege tegniese vakke aan. Parallel met die Tegniese baan het ons ook ‘n volledige Algemene baan met vakke wat wissel van Rekeningkunde tot Grafiese Ontwerp. Dit bied aan ‘n leerder so ‘n wye vakkeuse dat hy, of sy, na skool enige beroep of studierigting kan najaag.

Dit is ook een van die grootste koshuiskole in die land met ongeveer vyfhonderd leerders wat op die skoolgronde bly. En wat ‘n indrukwekkende kampus is dit nie – hier tussen die Bolandse berge. Uitstekende fasiliteite en ‘n toegewyde personeel help ons leerders om te kompeteer teen die beste skole in die Wes-Kaap en elders.

Tog heers hier ook ‘n unieke atmosfeer by die skool. ‘n Tikkie platteland, niemand raak weg nie en ‘n reuse skep omgee onder ons leerders. Hier is leerders van wyd en suid wat tuis en geborge hier werk terwyl hulle op God vertrou.

Drostdy is werklik groot genoeg vir al jou drome maar klein genoeg vir jou.

Geniet u besoek aan die Belewenis van HTS Drostdy.

Louis Steijn

HTS Advert demo