×
000

Huis Dr. Stals, beter bekend as Stalshuis, huisves 147 leerders.

Superintendent:
Mnr. Patrick Esterhuizen – Tel. 023-3422321

Primarius 2021/22
Wayd Olivier

Huiskomitee 2021/22