×
000

HTS Drostdy Aansoekprosedure:

Trek die aansoekvorms van die Internet.

Heg die volgende gewaarmerkte afskrifte aan u aansoekvorm:

  • Identiteitsdokument van die biologiese vaderwettige voog van die leerder
  • Identiteitsdokument van die biologiese moederwettige voog van die leerder
  • Wetlike dokumente wat voogdyskap bevestig – in geval van ‘n voog
  • Volledige geboortesertifikaat (met beide ouers se inligting) of identiteitsdokument van die leerder
  • Laaste akademiese rekord van die leerder
  • Munisipale rekening (nie ouer as drie maande nie) / brief van indiensneming indien werksadres gebruik word.
  • Identiteitsdokument van die persoon wat verantwoordelik vir die skoolrekening is, en ‘n brief van erkenning om skoolgeld te betaal – indien nie die ouer nie
  • Mediesefondskaartjie – afskrif voor en agter

Let asseblief daarop dat albei ouers se inligting vereis word. Indien ‘n ouer oorlede is, skryf asseblief OORLEDE oor die betrokke ouer se besonderhede.

Stuur aansoekvorms per faks (023 347 3996) of e-pos na, inskrywings@htsdrostdy.co.za

Enige navrae: Nicoline Lingenfelder (Tel. 023 342 2320)

Aansoeke vir die skool vir 2022 en 2023

2023 Aansoeke sal tussen 14 Maart tot 15 April oop wees.

Die aansoekvorm kan nou aanlyn ingevul en gestuur word. Kliek op die areas waar inligting ingevul moet word en u sal dan die inligting kan intik of oplaai. Aan die einde van die vorms is daar ‘n “submit” knoppie en kan u op hom kliek om die vorm in te dien.

‘n Vakkeusevorm moet asb ingevul word vir alle Graad 10 – 12 aansoeke. Stuur asb die vakkeusevorm na inskrywings@htsdrostdy.co.za