×
000
HTS Sport Banner Rugby

Die skool bied skyfskiet as ‘n deurlopende sport aan. Dit strek met ander woorde vanaf die eerste kwartaal tot in die vierde kwartaal, wanneer SA’s afgehandel word.

Die sport word afgerig deur mnr. Kallie Alberts, ‘n ouer van ons skool en mnr. Ruan Butler, oudleerder.

Skuts kry geleentheid om vir ‘n gegewe tydperk met die skool se gewere te oefen. Leerders kan egter nie aan kompetisies deelneem met die skool se geweer nie. Dus word elke skut aangeraai om so gou moontlik hul eie geweer te kry.

Alle wapens moet in die skietkluis by die skietlokaal toegesluit word en mag nie in koshuiskamers aangehou word nie.

Ons volg die reëls van Sanssu (South African National School Shooters Union). Die vereistes waaraan die geweer of pistool moet voldoen, word baie duidelik weergegee op die Sanssu-webtuiste.

Elke kompetisie wat geskiet is, het R145 gekos. Gelde word inbetaal in die skool se rekening en die leerder se toelatingsnommer, van en kompetisienommer word as verwysing gebruik.

Om aan kompetisies deel te neem, moet leerders affilieer by die Wes-Kaap Skole Skiet Vereniging (WKSSV). Dit kos R360 per leerder. Hierdie gelde word ook in die skool se rekening inbetaal en dan maak Drostdy die betaling aan WKSSV.

Administratiewe navrae kan aan juffrou Hilde Paulsen gerig word.