×
000

Ons is opgewonde om HTS Drostdy se AlumNet aanlynportaal aan u bekend te stel. As oudskolier, ondersteuner of ouer, nooi ons u graag uit om te registreer en só deel te word van die Donkie Republiek.

Op die portaal gaan u ou vriende vind asook nuwes maak, met ander kommunikeer, op datum bly met reünies en HTS Drostdy se nuutste nuus kan lees. U kan ook die aanlynwinkel besoek en die eerste wees om kaartjies vir funksies en ander gebeure te koop. Daar is selfs bemarkingsgeleenthede vir u besigheid.

Lede kan uitsien na van die volgende voordele (om net ‘n paar te noem): gratis parkering, verversings, toegang tot die klubhuis en BBP-areas en afslag by die aanlynwinkel. Elke nuwe lid ontvang ook ‘n lidmaatskapskaart wat toegang bied tot sekere voordele by skoolgeleenthede.

Lidmaatskap vir die portaal vereis net ‘n maandelikse / jaarlikse fooi van R75 per maand of R750 per jaar. Daar is ook die familieopsie vir man en vrou wat saam wil aansluit teen R1000 per jaar. Indien u verkies om die jaarlikse fooi per EFT oor te betaal kan ons vir u ‘n faktuur uitreik. Sodra jaarlikse fooie betaal is, ontvang elke lid ook ‘n Donkie Republiek-pet.

Ons sien daarna uit om u as deel van die HTS Drostdy Donkie Republiek-familie te verwelkom.

Volg asseblief hierdie skakel na ons tuisblad.

Die Donkie Republiek

Die Donkie Republiek is ‘n opwindende inisiatief wat die Oudskolierebond en nuutgestigte ondersteunersklub saamsnoer met die uitsluitlike doel om HTS Drostdy te ondersteun met die insamel van fondse spesifiek vir die ontwikkeling van fasiliteite en ter bevordering van kultuur en sport. Drostdy is ‘n belewenis! Ons wil graag al ons ouers, oudskoliere, vriende, ens. op hoogte hou van wat gebeur sodat hul HTS Drostdy kan BELEEF!

Oudskolierbond as deel van Donkie Republiek

Die oudskolierebond bestaan al ‘n geruime tyd met twee hoofdoelwitte: om die bande van skoolvriendskappe te hernu en te versterk, en om die skool met woord, daad en gesindheid by te staan. Die visie van die oudskolierebond moet wees om te veg vir die voortbestaan van die karakter, tradisies, kultuur en taal van HTS Drostdy. “Drostdy is ‘n belewenis!”

Wie is oudskoliere?

Oudskoliere is daardie persone wat HTS Drostdy met opleiding, vaardigheid, kennis en ondervinding verlaat, wat tog die hoofdoel van ons skool is, en hopelik dan by die oudskolierevereniging aansluit.

Oudskoliere is die belangrikste produk van ons skool. Hul betrokkenheid by die buitewêreld is ‘n vergestalting van die vaardighede wat hulle op skool bekom het. Hulle beklemtoon die skool se profiel.

Oudskoliere vergestalt die skool se rekord, reputasie en uitmuntendheid. Dus is oudskoliere die sigbaarmaking van die skool se waardes, etos en dienslewering aan die gemeenskap.

Hoekom het HTS Drostdy sy oudskoliere nodig?

Oudskoliere is nodig om die oud-Donkies se belangstelling in en verbintenis met die skool se aktiwiteite aan te wakker en uit te bou.

Oudskoliere se diverse agtergronde, beroeps- en sosiale affiliasies en kennis plaas oudskoliere in ‘n goeie posisie om tot die skool en sy verskeie aktiwiteite by te dra.

Menige oudskoliere gee van hul tyd, geld of kennis om beter geleenthede en vrugbare ondervindings vir die toekomstige generasies te verseker en dus word ‘n nalatenskap gevestig- Dus om ‘n wedersydse ondersteuningsnetwerk en “kultuur van terugploeg” te bewerkstellig.

Reünies

Die hoofseuns (en/of leiersgroep) van ‘n jaargroep reël gewoonlik ‘n reünie. Elke jaar reël die 10-, 20- en 40- jaar-groepe baie geslaagde saamtrekke. Kontak ons gerus vir hulp in dié verband.

Dit is die doelwitte van ‘n skoolreünie

Tradisioneel het so ‘n geleentheid, asook die stigting van ‘n oudskolierebond, twee doelwitte. Die een is om ‘n netwerk te skep wat moontlik jou loopbaan kan bevorder. Dié doelwit is waarskynlik vir mense van ons ouderdom nie meer ter sake nie.
Maar die tweede doelwit is ingestel op die inrigting. In die Britse onderwysstelsel is die Old Boys’ Union ‘n uiters belangrike komponent van ‘n suksesvolle skool. Ons in Suid-Afrika het laat besef hoe waardevol die ondersteuning van so ‘n groep mense is. Maar ons weet dit nou, en Jan van Riebeeck is druk besig om al sy oudleerders te aktiveer. Dit is ‘n manier om terug te gee waar jy ontvang het. En die paar skole wat nog in Afrikaans onderrig, verdien juis hul oudleerders se daadwerklike bystand. Ons wat vir die taal omgee, en wat weet hoe belangrik moedertaalonderrig in beginsel is, moet nou inspring en help.
Ja, ons gaan maar seker ná 55 jaar oud en verrinneweerd lyk. Maar ek het pas ‘n inspirerende geleentheid by JvR meegemaak. Daar ontmoet ek toe weer ons oudonderwyser van Engels in matriek, mnr. George Steltzner.
Goed in die 90’s en onvas op die bene, maar klokhelder kop. As ek so kan oud word, sien ek kans vir nog heelparty jare.

Marié (Blignault) Heese
Stilbaai