×
000
Die Donkies oorstelp van vreugde om aan te kondig dat ons waarnemende skoolhoof, mnr Louis Steijn, amptelik deur die WKOD aangestel is as HTS Drostdy se nuwe skoolhoof vanaf 1 Januarie 2022.
Mnr. Steijn is reeds vanaf 2013 adjunkhoof by Drostdy wat hom perfek toegerus het vir sy nuwe rol as skoolhoof.
Ons sien uit om saam met hom Drostdy se toekomspad aan te pak. Mag God hom ryklik seën in hierdie groot taak wat aan hom toevertrou is.