×
000

Ons het op Woensdag, 3 Maart ‘n saalbyeenkoms gehad waar die A-kandidate van die NSS-eksamen van 2020 gelukgewens is. Dit is tradisie om aan elke A-kandidaat ‘n trofee te oorhandig. Aangesien die uitslae vanjaar so laat bekendgemaak is, kon slegs 14 van die 33 A-kandidate die geleentheid bywoon. Ons is werklik trots op ons matrieks van 2020.