×
000
Een van ons graad 8-leerders, Lambert Smith, het op 25 September 2021 deelgeneem aan die Wes-Kaap Tentpegging Kampioenskap te Old N1 Equestrian Centre, Rawsonville, waar hy verkies is tot die Wes-Kaap Tentpegging Junior Merietespan.
Volle provinsiale klere is aan hom toegeken en hy sal op 18 Desember 2021 in Middelburg saam met die res van sy span deelneem aan die 2021 Tentpegging Interprovinsiale Kampioenskap.
Ons is baie trots op Lambert met hierdie prestasie en wens hom alle sterkte toe met sy voorbereiding vir die volgende kompetisie.