×
000

Om in die Koperblaasorkes te speel moet leerders individuele musiekonderrig, wat deur die ouers self betaal word, ontvang. Onderrig word gegee op trompet, eufonium, tromboon, tuba, drum kit, xilofoon, snaartrom en timpanies. Kitaaronderrig sal moontlik in 2021 ook oorweeg word.

Leerders  word ook ingeskryf vir Unisa-eksamens en verskeie eisteddfods (Paarl, Tygerberg, Montagu, Worcester) waar hul uitstekend presteer. Verskeie leerders verskyn op Unisa se ererol en is gereeld trofeewenners op verskeie eisteddfods.

Oefentye: Tydens skoolure

Belangstellendes kan die hoofafrigter Stephne Krige kontak: skrige@htsdrostdy.co.za