×
000

Tydens 2019 is daar ook ‘n Junior Dinee ingestel. Hierdie is ‘n geleentheid vir die Graad 8- en 9-leerders om ook spoggerig aan te trek. Hierdie geleentheid fokus baie op onderrig. Daar word spesiaal moeite gedoen om die leerders van etiket en tafelmaniere te leer. Hulle het selfs hulp met dans gekry. Hierdie dinee is in 2019 by Bergland gehou net buite Worcester.