×
000
Hulpklasse word, waar moontlik, dwarsdeur die jaar aangebied.

Vir meer inligting stuur ‘n e-pos na lieselvandeventer@htsdrostdy.co.za

HULPKLASSE/ 8 STE VAK 2021

Graad 8

Woensdae
Wiskunde – 14:10-15:10

Graad 9

Woensdae
Wiskunde – 14:10-15:10

Graad 10

Dinsdae
IGO – 14:10-15:10

Woensdae
Fisiese Wetenskap – 14:10-15:10
 Wiskunde – 15:10-16:10

Graad 11

Dinsdae
Fisiese Wetenskap/Tegniese Wetenskap  – 14:10-15:10

Woensdae
Wiskunde – 14:10-15:10

Donderdae
IGO – 14:10-15:10

Graad 12

Maandae
IT – 14:10-15:10

Dinsdae
 Wiskunde – 14:10-15:10

Woensdae
RTT (verpligtend)/IGO – 14:10-15:10
 Tegniese Wetenskap – 14:10-15:10

Donderdae
Fisiese Wetenskap – 14:10-15:10
 Tegniese Wiskunde (verpligtend) – 14:10-15:10