×
000

Indien u geld direk in die skool se bankrekening inbetaal, moet die bewys van betaling duidelik gemerk met word die toelatingsnommer en waarvoor dit inbetaal is (Bv “4031 – klere”) aan die skool ge-epos word na (debiteure2@htsdrostdy.co.za).

Baie misverstande ontstaan as gevolg van ouers wat nie hierdie prosedures volg nie. Help ons asseblief om hierdie misverstande uit te skakel deur die regte prosedures te volg.