×
000

LeesPlus bied reeds vir die afgelope 15 jaar, gespesialiseerde lees- en leerondersteuning by verskeie skole in die Wes-Kaap aan.
LeesPlus bestaan uit twee komponente:

1. Leeskursus – tydens skool aangebied
2. SWOT Studiekursus – na skool aangebied (privaat inskrywings)

1. Leeskursus

Ons bied gespesialiseerde kursusse wat wetenskaplik gefundeer en deeglik beproef is en u kind:

  • se leesvlotheid beduidend kan verbeter
  • leer om met begrip en insig te lees
  • leer om strategies te lees sodat leer kan plaasvind.

 

Waarom is dit nodig?

  • Goeie leesvaardighede is ‘n voorvereiste vir akademiese sukses.
  • Leerders wat goed kan lees, het ‘n groot voorsprong.
  • LeesPlus rus leerders toe met die nodige leesvaardighede sodat leer kan plaasvind.

Hoe werk dit?
Die Leesprogram word tydens skooltyd, as deel van die skool se leesperiode vir al die graad 8-leerders aangebied.

Kontak ons vir meer inligting by:
E-pos: readplus.leesplus@gmail.com
Sel: 082 762 6313 | 084 620 6476
Besoek ons webblad.

2. SWOT Studiekursus

Wat is SWOT?

S = Sterkpunte + Studiemetode: Ons bepaal jou leerstyl en breinvoorkeur, ontleed jou studie-metodes en -gewoontes en daarvolgens leer ons vir jou ‘n studiemetode aan wat pas by jou unieke leerstyl.
W = Werk effektief: Ons help jou om weekliks jou werk op datum te hou.
O = Opsom: Ons leer jou om opsommings volgens jou unieke leerstyl te doen.
T = Toepassing: Pas die studievaardighede weekliks toe op jou eie skoolwerk.

Hoe werk dit?
Kursusduur: Graad 4 minimum 3 kwartale | Graad 5-12 minimum 2 kwartale
Lestye, Plek, Dag: soos ooreengekom met fasiliteerder, na inskrywing.

Hoe skryf ek in?
Stuur ‘n epos readplus.leesplus@gmail.com met u kind se naam en van, graad en skool. Die inskrywingsvorm sal dan aan u gestuur word asook die kostes verbonde aan die SWOT Studiekursus.

Kontak ons vir meer inligting by:
Epos: readplus.leesplus@gmail.com
Sel: 082 762 6313 | 084 620 6476
Besoek ons webblad.