×
000

ADMATHS: GEVORDERDE WISKUNDE

Drostdy is die AdMaths-sentrum in Worcester. AdMaths-klasse word vir leerders van alle skole in Worcester na ure aangebied.

AdMaths is ‘n gevorderde Wiskunde vir graad 9 tot graad 12-leerders. ’n Leerder kwalifiseer om deel te neem aan die program as hy/sy gereeld 80%+ vir Wiskunde behaal.

AdMaths is ‘n ekstra vak en nie ‘n ekstra klas in skoolwiskunde nie. Die oogpunt van die vak is om ‘n leerder wat reeds sterk is in Wiskunde te stimuleer en te verryk addisioneel tot die skoolsillabus. Formele eksamens word geskryf en ‘n leerder word gepromoveer na ‘n volgende graad.

Baie studente getuig dat skoolwiskunde hulle nie voldoende voorberei het vir eerstejaarswiskunde op universiteit nie. Alhoewel hulle 80% gekry het op skool, sukkel hulle om aan te pas op universiteit, veral in die eerste 6 maande. ADMaths is hoogs aanbevole vir alle Ingenieurswese-, B.Sc.- en B.Comm-rigtings asook Aktuariële Wetenskap.

Daar is wel geleentheid vir graad 8 leerders om die kursus aanlyn te doen en dan by Drostdy toets te skryf.

Vir meer inligting, besoek gerus www.admaths.co.za

Graad 9

Dinsdae
17:15 – 18:45
(Mej. N. Claassen)
Lokaal E30

Graad 10

Dinsdae
17:15 – 18:45
(Mev. K. le Roux)
Lokaal E39

Graad 11

Dinsdae
17:15 – 18:45
(Mev. S. Lombaard)
Lokaal E32

Graad 12

Donderdae
17:15 – 18:45
(Mev. S. Lombaard)
Lokaal E32