Home » Vakkeuse

Vakkeuse

Minimum slaagvereistes vir matriek vanaf 2008:

Afrikaans 40%
Enige ander drie vakke 30%
Enige ander twee vakke 40%
Enige vak mag gedruip word


Nuwe toelatingsvereistes vir graadstudie vanaf 2009:

 1. Vier van jou sewe vakke moet deel vorm van die lys van “aangewese vakke”.
 2. Jy moet ‘n minimum van 4 (50%) in elk van hierdie vakke behaal.
 3. Jou onderrigtaal en Lewensoriëntering moet bo 50% wees. Deur aan punt 1, 2, 3 te voldoen, kan jy aansoek doen om aan enige Suid-Afrikaanse universiteit te studeer. MAAR hou die volgende 4 punte ingedagte… dit verskil van universiteit tot universiteit.
 4. Jy moet aan die minimum toelatingspunt van die studierigting voldoen.
 5. Sommige studierigtings vereis ‘n minimum prestasievlak in sekere skoolvakke.
 6. Sekere geselekteerde programme vereis hoër toelatingspunte.
 7. Keuring en evalueringstoetse vir toelating tot geselekteerde programme word ook toegepas.

Moontlike vrae:

Watter vakke vorm deel van die lys van “aangewese vakke”?

 • Afrikaans
 • Engels
 • Besigheidstudies
 • Dramatiese Kunste
 • Fisiese Wetenskap
 • Ingenieursgrafika en –ontwerp
 • Inligtingstegnologie
 • Lewenswetenskap
 • Musiek
 • Rekeningkunde
 • Visuele Kunste
 • Wiskunde
 • Wiskunde Geletterdheid

Wat is prestasievlakke en TP-tellings (Toelatingspunt)?

Prestasievlak (kolom 2) dui die toekenning aan vir vakpersentasies wat jy in jou Graad 12 vakke behaal.
Die toelatingspunte (kolom 3) word gebruik om jou toelatingspunt by die universiteit te bereken. Elke vak behalwe Lewensoriëntering dra by tot die berekening van jou TP-telling. Elke kursus se toelatingsvereistes, met ander woorde, die TP-telling verskil.

Persentasie in skoolvak Prestasievlak Toelatingspunt
80 – 100 7 7
70 – 79 6 6
60 – 69 5 5
50 – 59 4 4
40 – 49 3 3
30 – 39 2 2
0 – 29 1 1Voorbeeld vir die berekening van toelatingspunte

Skoolvak Persentasie in skoolvak=Prestasievlak Toelatingspunt
Afrikaans 63=5 5
Engels 52=4 4
Wiskunde 34=2 2
Lewenswetenskap 56=4 4
Fisiese Wetenskap 56=4 4
Toerisme 74=6 6
Totale Toelatingspunte 25


Vakkeuses vir graad 10:

Graad 10
Tegniese Baan Algemene Baan
Verpligte Vakke Verpligte Vakke
Afrikaans Afrikaans
Engels Engels
LO LO
Keuse 1 Keuse 1
Wiskunde of Tegniese Wiskunde Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid
Keuse 2 Kies 3 vakke (Sien vakkeuse vorm vir graad 10 en graad 11 en 12 vir 2018 vir presiese groeperings rondom vakke)
Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap Fisiese Wetenskap
Keuse 3 Lewenswetenskappe
IGO IGO
Keuse 4 (Kies 1 van die 6 opsies) Rekenaartoepassingstegnologie
Elektronika of Kragsisteme Toerisme
Pas en Draai of Motorwerktuigkunde Besigheidstudies
Houtbewerking of Bou en Konstruksie Rekeningkunde

Inligtingstegnologie

Gasvryheidstudies

Visuele Kuns

Dramatiese Kunste

Ontwerp