Home » Toelating

Toelating

AANSOEKE VIR 2022 SAL TUSSEN 26 FEBRUARIE – 26 MAART 2021 OOP WEES.

HTS Drostdy
Aansoekprosedure:

Trek die aansoekvorms van die Internet

Heg die volgende gewaarmerkte afskrifte aan u aansoekvorm:

  • Identiteitsdokument van die biologiese vader / wettige voog van die leerder
  • Identiteitsdokument van die biologiese moeder / wettige voog van die leerder
  • Wetlike dokumente wat voogdyskap bevestig – in geval van ‘n voog
  • Volledige geboortesertifikaat (met beide ouers se inligting) of identiteitsdokument van die leerder
  • Laaste akademiese rekord van die leerder
  • Munisipale rekening (nie ouer as drie maande nie) / brief van indiensneming indien werkadres gebruik word.
  • Identiteitsdokument van die persoon verantwoordelik vir die skoolrekening en ‘n brief van erkenning om skoolgeld te betaal – indien nie die ouer nie
  • Mediesefondskaartjie – afskrif voor en agter

Let asseblief daarop dat albei ouers se inligting vereis word. Indien ‘n ouer oorlede is, skryf asseblief OORLEDE oor die betrokke ouer se besonderhede.

Aansoeke vir die skool vir 2020 en 2021:
Aansoekvorm

Stuur aansoekvorms per faks (023 347 3996) of E-pos na, inskrywings@htsdrostdy.co.za

Enige navrae: Nicoline Lingenfelder (Tel. 023 342 2320)