Home » Toelating

Toelating

HTS Drostdy
Aansoekprosedure:

  1. Trek die aansoekvorms van die Internet
  2. Heg die volgende gewaarmerkte afskrifte aan u aansoekvorm:
  • Huidige en vorige jaar se rapport
  • Geboortesertifikaat of identiteitsdokument van leerder
  • Afskrifte van ID-dokumente van albei ouers
  • Afskrifte van beide ouers se salarisstrokies/inkomstestate – koshuisaansoeke
  • Bewys van adres
  • In geval van buitelandse burger, ‘n gewaarmerkte afskrif van studiepermit

Indien u aan ‘n mediesefonds behoort, moet u ‘n afskrif van u mediesefondskaart (voor en agter) aanheg op die mediese vorm soos aangedui.

Let asseblief daarop dat albei ouers se inligting vereis word. Indien ‘n ouer oorlede is, skryf asseblief OORLEDE oor die betrokke ouer se besonderhede.

Aansoeke slegs vir die skool:

Aansoekvorms

Aansoeke vir die skool en koshuis:

Aansoekvorms

Vakkeuse vorm vir graad 10, of 11 en 12 leerders:

Graad 10

Graad 11 en 12

Stuur aansoekvorms per faks (023 3473996) of E-pos na, inskrywings@htsdrostdy.co.za

Enige navrae: Nicoline Lingenfelder (Tel. 023 3422320)