Home » Skyfskiet

Skyfskiet

Die skool bied skyfskiet as ‘n deurlopende sport aan. Dit strek met ander woorde vanaf die eerste kwartaal tot in die vierde kwartaal, wanneer SA’s afgehandel word.

Die sport word afgerig deur mnr. Kallie Alberts, ‘n ouer van ons skool en mnr. Ruan Butler, oud-leerder.

Skuts kry geleentheid om vir ‘n gegewe tydperk met die skool se gewere te oefen. Leerders kan egter nie aan kompetisies deelneem met die skool se geweer nie. Dus word daar vir ‘n skut aangeraai om so gou moontlik hul eie geweer te kry.

Vanjaar is die eerste jaar wat ons aan die pistool afdeling deelneem. Ons het twee dogters wat pistool skiet.

Alle wapens moet in die skietkluis by die skietlokaal toegesluit word en mag nie in koshuiskamers aangehou word nie.

Ons volg die reëls van Sanssu (South African National School Shooters Union). Die vereistes waaraan die geweer of pistool moet voldoen word baie duidelik weergegee op die Sanssu-webtuiste.

Elke kompetisie wat geskiet word is vanjaar R130, behalwe die Posliga wat R140 is. Gelde word inbetaal in die skool se rekening en die leerder se toelatingsnommer, van en kompetisienommer word gebruik as verwysing.

Om aan kompetisies deel te neem, moet leerders affilieer by die Wes-Kaap Skole Skiet Vereniging (WKSSV). Dit kos R340 per leerder. Hierdie gelde word ook in die skool se rekening inbetaal en dan maak Drostdy die betaling aan WKSSV.

Administratiewe navrae kan gerig word aan juffrou Hilde Paulsen.

Kompetisiedatums:

Kompetisie 1: 02 Februarie (Kaap – Protea-saal)
Kompetisie 2: 23 Februarie (Drostdy)
Kompetisie 3: 04 Mei (Drostdy)
Kompetisie 4: 01 Junie POSLIGA (Drostdy)
Kompetisie 5: 20 Julie (Belhar)
Kompetisie 6: 16 Augustus (Belhar) Vrydag
Kompetisie 7: 17 Augustus (Belhar)
SA’s: 21 -25 September


Op 14 September is daar ‘n Skyfskiet Prestige-aand by HTS Drostdy.IMG_4677 IMG_4687

MTQU2290 MQOX6990

IMG_4608 IMG_4697

CYJT1143