Home » Lenteskool

Lenteskool

Daar word ‘n Lenteskool vir Matriekleerders aangebied. Wiskunde-, Tegniese Wiskunde-, Wiskunde Geletterdheid, Tegniese Wetenskap- en Fisiese Wetenskapklasse word aangebied. Verblyf in die koshuis is beskikbaar.

Koshuisinwoning:
Oornag + ontbyt = R60
Middagete = R35
Aandete = R35

Kursusse:
Leerders van Drostdy R400 (per vak)
Leerders van ander skole R500 (per vak)
 

01 Oktober Wiskunde / Wiskunde Geletterdheid / Teniese Wiskunde 09:00 – 19:00
02 Oktober Wiskunde / Wiskunde Geletterdheid / Teniese Wiskunde 09:00 – 19:00
03 Oktober Fisiese Wetenskap / Tegniese Wetenskap 09:00 – 19:00
04 Oktober Fisiese Wetenskap / Tegniese Wetenskap 09:00 – 19:00

 

Vorm vir Lenteskool 2018

Drostdy leerders sal voorkeur geniet.