Home » Koor

Koor

Die Singende Donkies

HTS Drostdy koor is ‘n ontwikkelende koor wat elke jaar groei.

Vroeg in die jaar is daar gewoonlik oudisies vir die nuwe graad 8 leerders asook enige ander nuwe leerders wat nog in die koor wil sing. Nuwe musiek word jaarliks met passie en entoesiasme aangeleer.

Die volgende optredes word gewoonlik deur die jaar gedoen:

  • Worcester Eisteddfod
  • Montagu Kunstefees
  • Kultuuraand
  • Prysuitdelings
  • Kerskonserte

Hiermee wil die HTS Drostdy koor hulle liefde vir musiek en koorsang met die gemeenskap deel.

Onderleiding van Mnr. Jaco Beeselaar en Me. Christine Meiring gaan die koor van krag tot krag.

Oefening: Dinsdae 17h00 – 18h30

IMG_7290 IMG_7292Koor1