Home » Klerewinkel

Klerewinkel

Admin

Kontakbesonderhede

Straatadres: Somersetstraat 40
Worcester
6850
Posadres: Privaatsak X3037
Worcester
6849
Tel: 023 342 2320/1 (vra vir Klerewinkel)
Faks: 023 347 3996 (AANDAG Klerewinkel)
E-pos: klerebank@htsdrostdy.co.za

Bankbesonderhede

Bankrekening: ABSA
Nommer: 440390145
Tak: 632005
Verwysing: KW (+ u kind se toelatingsnommer)

 
Indien u ‘n aantekening kan maak waarvoor die betaling is (bv. Das) sal dit waardeer word.
Sal u asseblief die bewys van betaling stuur na: klerebank@htsdrostdy.co.za en indien moontlik ook na debiteure@htsdrostdy.co.za – dit help baie indien u kind dringede aankope moet doen.


Besigheidsure

Maandag – Donderdag: 07:15 – 14:45
Vrydag: 07:15 – 13:45
Saterdag: Aan die begin en einde van die jaar.

 

Indien bogenoemde tye u nie pas nie, kan ons geskakel word om ‘n moontlike alternatiewe tyd af te spreek.

Skooldrag

Hierdie blad is tans onder konstruksie.

Sportdrag

Hierdie blad is tans onder konstruksie.

Koshuis- en LO-drag

Hierdie blad is tans onder konstruksie.

Ander

Hierdie blad is tans onder konstruksie.

Ondersteunersdrag

Hierdie blad is tans onder konstruksie.

Skryfbehoeftes

Hierdie blad is tans onder konstruksie.