Home » Bloedskenk

Bloedskenk

Die Drostdyers is baie getroue bloeiers vir hulle medemens. Hulle skenk op ‘n gereelde basis bloed. Een maal elke kwartaal word geesdriftig aangemeld om bloed te skenk. Die opkoms is so goed dat amper 40% van die totale skenkers beskikbaar, opdaag en skenk. Die weldoeners is graad 10-, 11- en 12- leerders wat 16 jaar en ouer is. Heelwat onderwysers doen ook mee.

±130 eenhede per kwartaal word geskenk!

Dis geen wonder nie die Donkies het die Guthrie-trofee, vir die meeste eenhede in die Wes-Kaap geskenk, nou reeds drie jaar in ‘n ry verower. Voorwaar ‘n groot prestasie om ± 450 eenhede in ‘n jaar te skenk! Hierop wil hulle voortbou en verbeter, aangesien 1 500 mense hierdeur gehelp kan word.

In 2018 het Drostdy ook die “Battle of Blood donors” toekenning ontvang. Alle opvoedkundige instansies in die Wes-Kaap het aan die kompetisie deelgeneem.

Bloedskenk1

Bloedskenk2