Home » Ander Akademiese Uitslae

Ander Akademiese Uitslae

Universiteit Stellenbosch wens HTS Drostdy geluk met Graduandi 2018
Leon van den Heever, Direkteur van Studentewerwing, het HTS Drostdy skriftelik geluk gewens met die uitsonderlike kwaliteit studente wat Drostdy aan die Universiteit van Stellenbosch lewer. Die volgende grade is verwerf aan die einde van 2017 deur oud-HTS Drostdy leerders:
2 BA grade
1 BAgric graad
2 BCom grade
4 BIngenieurs Grade
2 MBA grade
4 M Ingenieurs grade
1 Nagraadse Onderwyssertifikaat
1 NG Diploma nagraads in Finansiële beplanning
1 Doktorsgraad

Dis ‘n totaal van 18 grade – net by Stellenbosch in 1 jaar!

Dan ontvang ons nog ‘n skriftelike bevestiging van die groeiende vennootskap tussen HTS Drostdy en US wat die 2018 registrasies betref. HTS Drostdy het hierdie jaar 22 eerstejaars wat voltyds by die Universiteit van Stellenbosch studeer. Let wel, dit is net voltydse studente. Dit sluit nie die leerders in wat by ander universiteite, ander Tersiêre instansies en deur UNISA studeer nie.

Verlede jaar se matrieks studeer tans die volgende by Stellenbosch:
1 B Spraak-Taal en Gehoor
2 Bed
1 LLB (Regte)
1 BA
4 Bing
2 MB, ChB (Medies)
1 BAgric
3 BRek
1 BAgricAdmin
2 BSc
5 BCom
1 BscAgric