Home » Akademiese Hulp

Akademiese Hulp

HTS Lees- en leerondersteuning

By HTS is akademiese uitmuntendheid ons prioriteit, daarom bied HTS lees- en leerondersteuning aan alle leerders. Met hierdie ondersteuningsdienste word daar gepoog om alle leerders te ondersteun sodat hulle akademiese sukses kan behaal. Die dienste sluit onder meer in:

  • Oorbruggingskursusse vir graad 8-leerders. ‘n Gestruktureerde leesontwikkelingsprogram word tydens skoolure aan alle graad 8-leerders aangebied om
    hul akademiese geletterdheid te verbeter. Daar word nou met die leerkragte saamgewerk sodat die leerders optimaal kan ontwikkel.
  • Leerders met spesiale behoeftes word geïdentifiseer en gepaste intervensie word volgens individuele behoeftes gedoen.
  • Studiekursusse word na-ure aangebied. Hierdie studiekursusse bepaal hoe leerders wil leer en dan word daar ‘n gepaste studiemetode vir die leerders aangeleer. Hierdie metodes word toegepas met hul eie skoolwerk. Goeie studiegewoontes word gekweek, omdat die leerders dan weekliks hul skoolwerk moet opsom.

Vir meer inligting.