Home » Admaths

Admaths

ADMATHS: GEVORDERDE WISKUNDE

Drostdy is die Admaths-sentrum in Worcester. Admathsklasse word vir leerders van alle skole in Worcester by Drostdy na ure aangebied.

Admaths is ‘n gevorderde Wiskunde vir graad 9 tot graad 12-leerders. ’n Leerder kwalifiseer om deel te neem aan die program as hy/sy gereeld 80%+ behaal vir Wiskunde.

AdMaths is ‘n ekstra vak en nie ‘n ekstra klas in skoolwiskunde nie. Die oogpunt van die vak is om ‘n leerder wat reeds sterk is in Wiskunde te stimuleer en te verryk addisioneel tot die skoolsillabus. Formele eksamens word geskryf en ‘n leerder word gepromoveer na ‘n volgende graad.

Baie studente getuig dat skoolwiskunde hulle nie voldoende voorberei het vir eerstejaarswiskunde op universiteit nie. Alhoewel hulle 80% gekry het op skool, sukkel hulle om aan te pas op universiteit, veral in die eerste 6 maande. AdMaths is hoogs aanbevole vir alle Ingenieurswese-, B.Sc.- en B.Comm-rigtings asook Aktuariële Wetenskap.

Vir meer inligting, besoek gerus www.admaths.co.za